Depression

Ganske mange mennesker får hvert år stillet diagnosen depression. Forud for depression ligger ofte en længere periode med høj belastning af forskellig slags. De to hyppigste faktorer, som udløser depression er fiasko i arbejdslivet og fiasko vedrørende parforhold og familie. Sidstnævnte omhandler af og til svære tab. Depression medfører ofte ret store stemningsudsving. Det ene øjeblik er man trist, apatisk og ensom, og i næste øjeblik er man vred, skælder ud, eller er pludseligt voldsomt selvkritisk. Depression har det med at få negative tanker til at gå i selvsving.

Behandlingen af depression har ofte flere faser. Selvfølgelig bliver man nødt til at beskæftige sig med de begivenheder depressionen er blevet udløst af. Ikke sjældent må behandlingen også tage sig af en persons manglende evne til at udtrykke følelser, og til at anvende følelser i dialog og forhandling med omgivelserne. Uanset hvad, gælder det om at genetablere de gode dagsrutiner så hurtigt som muligt. Depression fungerer til tider også således, at sløvheden eller ligegyldigheden også danner beskyttelse mod forskellige svære psykiske smerter. Mennesker bliver ofte overraskede over, hvor meget angst der er forbundet med at komme ud af depressionens jerngreb. Og ofte skal der hjælp til både at finde ud af hvilke følelser, der rører på sig, og til at finde ud af, hvordan og hvor hurtigt man kan tåle at gå frem.

Kort sagt er der tre ting der hjælper: De tre ting er
Samtaleterapi
Motion
Medicin

Medicinsk behandling er for nogle mennesker en nødvendig hjælp til at komme videre, og medicin ikke er en hindring i forhold til udbytte af et terapeutisk forløb. Den medicinske behandling styres af egen læge eller en psykiater, og Højderyggens Psykologkontor etablerer i så tilfælde det nødvendige samarbejde med lægen.