Kropsterapeutisk behandling af chok og traumer

Den terapeutiske forarbejdning af chok og traumer foregår på baggrund af både almene principper for krisebehandling og efter en metode, som er udviklet af BodyDynamic Insititutet i København. Metoden herfra er udviklet i samarbejde med nogle af verdens førende forskere og terapeuter på området (Peter Levine, Joel Dweck Isaacs, Bessel van der Kolk m.fl.). Som i al god terapi foregår det terapeutiske arbejde ud fra to helt grundlæggende principper, nemlig for det første klientens følelse af at bevare kontrol med tempoet og niveauet af angst, og for det andet at personen oplever at angsten langsomt reduceres og bliver mulig at mestre.

I arbejdet med begivenheder som måske har truet én på livet bestemmer styrken i angsten tempoet for, hvor hurtigt man kan gå frem. Går man får hurtigt re-aktiveres de ubærlige følelser og udleveretheden igen, og det vil presse personen til at anvende de samme defensive manøvrer som under selve traumet. Dette er for så vidt ingen ulykke, blot sker der ingen fremskridt. God terapi får i passende tempo afdækket smerter, både de fremherskende og som er skjult bag diffuse stemninger.  Der må i den proces skabes kontakt til personens ressourcer som de var før traumet, refleks-agtige kontrolforsøg, som opstår midt i  traumet, og de ressourcer som er anvendt efter.

Der må forventes mindre hjemmeopgaver i et behandlingsforløb rettet mod choktraumer. Hjemmeopgaver kan f.eks. Være at holde øje med kvaliteten af nattesøvnen, antallet opvågninger, graden af mareridt, graduere angsten i et angstanfald, konfrontere undgåelsesadfærd m.m.