Hjernetræning – neurofeedback

Neurofeedback er en metode som gennem de seneste 25 år har været anvendt i forhold til svære genetisk baserede lidelser, som samtaler, terapi eller pædagogik ikke kan forandre ret meget.

Især i USA har metoden vundet indpas i forhold til en række vanskeligheder som alle primært har deres udspring i dysfunktioner i hjernen. I starten anvendte forskere primært metoden til at hindre eller kraftigt nedsætte antallet af epileptiske anfald hos mennesker med epilepsi. I dag anvendes metoden til mange flere lidelser. Neurofeedback er mest kendt på sin effektivitet i forhold til at forbedre forskellige funktioner hos børn og unge med Ad/Hd, DAMP, eller andre opmærksomhedsforstyrrelser, men har i en lang række tilfælde vist sig at være til gavn for børn og unge med Aspergers syndrom eller med højtfungerende autisme.

Metoden fungerer således, at barnet eller den unge via EEG-elektroder kobles til en computer, som indeholder specielt udviklede træningsprogrammer, således, at den del af hjernen som fungerer for langsomt, trænes op i tempo. Da alle børn og unge er forskellige må træningen tilpasses til den enkelte persons EEG-profil.

Undersøgelser viser, at efter en længere række træningssessioner kan børn med Ad/Hd fungere lige så godt, som hvis de blev medicineret med Ritalin eller andet centralstimulerende medicin. I sværere tilfælde kan medicinen reduceres, hvorved også omfanget af bivirkninger fra medicinen reduceres.

 

 

 

Se aktuel artikel om udbyttet målt med psykologiske tests