QEEG og udfærdigelse af en Brainmap

 

 

Højderyggens Psykologkontor har gennem en årrække anvendt avanceret QEEG udstyr til kvalificering af f.eks. neuropsykologiske undersøgelser af børn og unge. En brainmap er en oversigt over, hvorledes hjernen orkestrerer sin aktivitet, – dvs. hvordan fordeler de forskellige frekvenser sig i forhold til hinanden. Er der f.eks. for mange stress-bølger eller for mange søvnbølger, og hvor er disse i givet fald lokaliseret. Hos mennesker med Ad/Hd ser brainmappen typisk ud som på billedet.

Billedet viser store røde områder på langsomme bølgelængder (fra 1 til 7 hertz). Gul, orange og rød betyder er der er alt for mange af en given bølgelængde. Rød er når det er værst. Bílledet viser klart, hvordan den pågældendes hjerne har alt for mange theta-bølger, som er de hjernebølger der viser sig hos personer der falder i staver, dagdrømmer, ikke kan koncentrere sig, bliver afledt, let farer op, og foretager uoverlagte handlinger osv. Altså en adfærd der typisk kendetegner børn og unge med Ad/Hd.

Hos en person med en depression ville det samme billede være aftegnet med rød på venstre frontallap i hertz-området fra 8-12, ligesom der ofte vil være røde aftegninger i området høj beta (20-32 hz) i nakkeområdet.

QEEG er en undersøgelse af EEG-bølgerne sådan, om de fordeler sig uden på hjerneskalpen. Med LORETA kan man via QEEG få et kig ned i hjernen. Se LORETA.

LORETA og current density – en QEEG-applikation

Det er mere end 150 år siden, at de to fysikere Gauss og Green uafhængigt af hinanden udviklede matematiske formler for udregning af ophavet til en elektrisk ladning ud fra en tredimentionel fordeling af elektrisk aktivitet uden på et objekts overflade. I 1994 udviklede den schweiziske forsker Pascual Marqui et system, som anvender disse formler. Systemet kaldes Low Resolution Electro Tomografi, forkortet LORETA.

Kort sagt udnytter systemet en database, hvor et stort antal mennesker er blevet scannet i både en MRI-scanner og med QEEG. Systemet virker derfor således, at man baseret på resultatet fra en QEEG scanning kan estimere, hvorfra en given hjerneaktivitet udspringer. Systemet gør altså, at man via data om den elektriske fordeling uden på skalpen, kan få data frem omkring oprindelsen til en given aktivitet. Nedenstående billede viser en LORETA opgørelse af theta-aktiviteten hos en person med Ad/Hd. Billedet viser en stærkt forhøjet theta-aktivitet, som er den hjernebølge aktivitet, som får personer med Ad/Hd til at falde i staver, blive afledt, og som gør, at de optræder impulsive og handler uoverlagt m.v. Man ser også, at oprindelsen til denne aktivitet ligger dybt nede i hjernen.