Neuropsykologiske undersøgelser af børn og unge

Børn eller unge som bliver henvist til neuropsykologisk undersøgelse har ofte udvist mange problemer med socialt samvær, med opgaveløsning af forskellig art, og ofte har de været forsinkede i enten deres motoriske, sproglige eller sociale udvikling. Problemerne viser sig gerne på flere områder samtidigt.

Når man som psykolog foretager en neuropsykologisk undersøgelse fokuseres der den typisk på fem områder. De er  1) opmærksomhed, kontrol, organisering, ofte kaldet de eksekutive funktioner, 2) sproglige funktioner, 3) det sansemotoriske område, 4) visuospatiale funktioner, og endelig 5) hukommelse og indlæring. Disse fem områder bør afdækkes med både testning, observation i skoletimer eller lignende, og interview af forældrene, evt. plejeforældre. Dertil er det ofte afgørende at foretage personlighedstestning, for at det samlede resultat kan anvendes til pædagogisk vejledning og anvisning af mulige behandlingstiltag.

Neuropsykologiske undersøgelser er relevante i forhold til hjernerelaterede forstyrrelser som f.eks.
Indlæringsforstyrrelser, ofte kaldet LD
Føtal alkoholskade, FAS eller FAE
Attention Deficit Hyperactive Disorder (kaldet Ad/Hd)
Damage in Attention Motoric and Perception, kaldet DAMP
Aspergers Syndrom eller andre forstyrrelser i autismespektret
Gilles de Tourettes Syndrom
Hovedtraumer efter eksempelvis trafikuheld
Hjerneskader efter meningitis

Siden 2007 har kontoret anvendt avanceret QEEG udstyr til at kvalificere de øvrige neuropsykologiske testresultater med. Se QEEG

En grundig og forståelig pædagogisk vejledning med anvisninger til forældre, skolelærere og pædagoger er en selvfølge efter en neuropsykologisk undersøgelse.